Hlavni

Nový realitní zákon

Dne 3.3.2020 vešel v platnost Zákon o realitním zprostředkování 39/2020 Sb.,kdy se zpřísňují pravidla pro realitní zprostředkovatele


Tento Zákon nevznikl pro potřeby realitních zprostředkovatelů, ale vznikl naopak na přání spotřebitelů. Tedy smysl Zákona o realitním zprostředkování, dále jen ZRZ, je koncipován předně jako ochrana spotřebitele, tedy vás, našich klientů a klade si za cíl především kultivaci realitního trhu. Na co máte právo, na co máte nárok a co máte od nás jako realitních zprostředkovatelů nadále očekávat? Tady v kostce to nejdůležitější…


1. Pojištění!

Mimo jiné se jedná o povinnost každého realitního zprostředkovatele mít po celou dobu výkonu své činnosti pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu.


2. Kvalifikace a Bezúhonnost!

Váš realitní zprostředkovatel musí být kvalifikovaný a bezúhonný (požadavky na vzdělání: VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou, praxe v oboru nebo certifikační zkouška s razítkem Ministerstva vnitra), tzn. do šesti měsíců od účinnosti Zákona musí mít zřízenou „vázanou živnost“.


3. Smlouvy!

Jakýkoli prodej nebo pronájem, či jiná služba musí být podepřena smlouvou s realitním zprostředkovatelem. Ode dneška již nelze uzavřít dle ZRZ jakoukoliv spolupráci s realitním zprostředkovatelem bez písemné dohody.


4. Úschovy!

Podle ZRZ již není možné poskytovat úschovy v realitních kancelářích, pouze na vyžádání. Úschova v advokátní kanceláři, notáře nebo v bance zůstává.


5. Informační povinnost!

Realitní zprostředkovatel má povinnost informovat o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět.


6. Výhradní realitní zprostředkování!

Přestože bylo dle zákonodárců v úvaze, že bude možné pouze výhradní zprostředkování, tak nakonec zůstává dle ZRZ v platnosti opatrnější verze; možnost nevýhradního zastoupení. Zde bych rád podotknula, že v zahraničí je naprosto běžné výhradní zastoupení a prodej nemovitosti tam ani není myslitelný jiným způsobem, natož bez realitky, jak je u nás občas vidět. Doufejme tedy, že časem vejde v platnost to, co již dnes mnozí legislativci zmiňují jako absenci v novém zákoně a tedy, že pro prodej nemovitosti bude ze zákona pouze výhradní zprostředkování.


7. Provize

Realitní zprostředkovatel smí přijmout na zprostředkovatelský účet nebo účet RK pouze 2/3 provize, ostatní část musí být složena do advokátní nebo notářské úschovy dle pravidel stanovených v realitní smlouvě.


Mýty a občasné tvrzení v médiích

Zdraží služby realitních kanceláří?

Nikoliv. ZRZ je pro některé z nás byrokratickým zatížení. Ekonomicky dnes sice dochází k navýšení výdajů zprostředkovatele díky povinnému pojištění, zdražení poplatků na Katastru nemovitostí atd. atd. Nicméně každý realitní zprostředkovatel si tyto své výdaje umí nastavit optimálně.

Skončí Bezrealitky a další „bezrealitní“ platformy?

Zřejmě ne. Samozřejmě pro „bezrealitku“ a další ryze realitní servery, které se vydávají za to, že nejsou realitní kanceláře, ale svou povahou podnikání naplňují dle ZRZ téměř všechny znaky realitního podnikání, budou mít ode dneška velmi zhoršenou pozici, ale myslím, že svou kreativitou určitě vymyslí cestu jako tento zákon „obejít“. Zkrátka „bezrealitky“… tu budou v té či jiné podobě asi stále. Myslí, že nový ZRZ je neodradí.


Závěrem

Spousty problémů ZRZ neřeší do důsledku. Až praxe ukáže, jaké budou výklady některých ustanovení, případně posuzování soudů. Vím ale, že i přes jeho nedostatky celé profesi pomůže, protože přivede více klientů s důvěrou k realitnímu zprostředkovateli. Hlavně opravdu ZRZ stanovuje základní pravidla pro prodej nemovitostí, narovnává prostředí zprostředkování prodeje nemovitostí a zvyšuje celkovou důvěryhodnost realitních zprostředkovatelů.

V případě otázek či nejasností mě prosím kontaktujte, velmi ráda zodpovím Vaše dotazy, poradím a pomůžu.